Sākums > Sākums > Dokumenti

Preambula ir dokuments, kurā definēti Kristīga dzīvesveida izpētes fonda principi un vērtības.

Statūti ir dokuments, kurā no juridiskā un tiesiskā skatpunkta aprakstīta Kristīga dzīvesveida izpētes fonda darbība, līdzekļu izlietošanas kārtība, valdes tiesības un pienākumi, kā arī līdzīgi aspekti.