Sākums > Projekti > Pētniecība

Stambulas konvencijas izpēte trijos aspektos

Stambulas konvencijas izpētei veltītas trīs publikācijas. Pirmajā daļā analizēti fakti un aplūkota pašreizējā situācija saistībā ar vardarbību pret sievietēm, kā arī sniegts ieskats spēkā esošajos Latvijas normatīvajos tiesību aktos. Otrajā daļā sniegts ieskats sabiedrības daļas bažās par to, ka konvencija var mainīt sievietes identitāti, ieviest jēdzienus “bioloģiskais dzimums” un “sociālais dzimums,” kā arī neatgriezeniski pārveidot ģimenes modeli. Savukārt trešajā daļā analizēts, kas ir konvencijas nozīmīgākie atbalstītāji un pretinieki un kāda ir viņu rīcības motivācija. Visās trijās publikācijās uzklausīti abu pretējo pušu viedokļi.

“Attiecības ar Bībeli”

Pētījums “Attiecības ar Bībeli” veikts, jo attieksme pret Bībeli un tās interpretācija bieži šķeļ kristiešus. Par pamatu tika ņemta aptaujas anketa, ko aizpildīja 383 dažāda vecuma iedzīvotāji no atšķirīgām kristīgajām konfesijām. Pētījuma dalībniekiem tika uzdoti jautājumi gan par vispārējiem Bībeles lasīšanas paradumiem, gan, piemēram, tāds jautājums kā – vai kristiešiem ir bīstami individuāli lasīt Bībeli, nekonsultējoties ar garīdzniekiem? Rezultātā tika iegūti vērtīgi dati par Bībeles nozīmi mūsdienu kristiešu dzīvē.

Pētījums par kristiešiem starp 12. Saeimas deputātu kandidātiem

Gatavojoties 12. Saeimas vēlēšanām, tika veikts pētījums par dažādu partiju sarakstos esošajiem kristiešiem – deputātu kandidātiem. Sniegta informācija par deputātiem, kā arī par viņu piederību kristīgām draudzēm.