Nodibinājums “Kristīga dzīvesveida izpētes fonds” pastāv Jūsu dēļ.

 

Ja kristietība Jums ir tikai viena no daudzajām reliģijām, iepazīstiet mūsu pētījumus par tās vēsturi, ticības pamatprincipiem un attiecībām ar atšķirīgiem pasaules uzskatiem.

Ja Jums svarīgākā šķiet kristīgās ticības praktiskā izpausme, nāciet uz mūsu rīkotajiem pasākumiem, lai kopā runātu par bērnu audzināšanu, pensijas krāšanu, misionāru darbu un dažādām citām tēmām.

Ja Jūs vēlaties padziļināt savu ticību, lasiet mūsu medija TUVUMĀ rakstus gan par šī brīža aktualitātēm un tendencēm, gan arī par nemainīgām vērtībām.

 

Uzrunājam latviešu valodā runājošos cilvēkus visā pasaulē, lai viņus iedrošinātu, izglītotu un tuvinātu:

  • Iedrošinām veicināt mieru Latvijā, Eiropā un pasaulē;
  • Izglītojam par kristīgām vērtībām un kristīgu dzīvesveidu;
  • Tuvinām savā starpā latviski runājošos dažādu konfesiju kristiešus visā pasaulē

 

Lai sasniegtu šos mērķus, mēs veicam kristīgā dzīvesveida izpēti, organizējam klātienes pasākumus, kā arī veidojam mediju TUVUMĀ un radio raidījumu “Savienots.”

Savu darbību finansiālajā ziņā balstām uz ziedojumiem. Daļa no ziedotājiem ir pietuvināti komandas biedri vai padomdevēji ar nosacījumu, ka tiek respektēti mūsu organizācijas mērķi un mūsu vadīto mediju redakcionālā neatkarība, žurnālistikas standarti un ētika, un netiek diktēti kādi noteikti politiski vai citi slēpti mērķi.