Sākums > Atbalstītāji > Sniegt atbalstu

Fonda rekvizīti

Nodibinājums “Kristīga dzīvesveida izpētes fonds”
Reģ. Nr. 40008238865
Banka: Swedbank
Konta numurs: LV50HABA0551040282926

Mērķi

Kristīga dzīvesveida izpētes fonda mērķi ir iedrošināt, izglītot un tuvināt:

  • Iedrošinām veicināt mieru Latvijā, Eiropā un pasaulē;
  • Izglītojam par kristīgām vērtībām un kristīgu dzīvesveidu;
  • Tuvinām savā starpā latviski runājošos dažādu konfesiju kristiešus visā pasaulē

Mērķu sasniegšanas labā Fonds īsteno projektu – medijs TUVUMĀ.lv – , veic kristīgā dzīvesveida izpēti, organizē vērtīgus klātienes pasākumus.

Ja Jūs vēlaties stiprināt Fonda darbību, aicinām mūs atbalstīt ar ziedojumiem, reklāmas izvietošanu vai iesaistīšanos komandā.

Pateicoties ziedotājiem, Fonds rīko pasākumus (diskusijas, konferences un iedrošinošas tikšanās), uztur medija TUVUMĀ mājaslapu, izmaksā atlīdzību TUVUMĀ redakcijas darbiniekiem un informē sabiedrību par Fonda iniciatīvām. Veicot ziedojumu, ir iespējams norādīt – kuram no šiem mērķiem tas ir paredzēts. Tāpat ziedojumu iespējams veltīt kādam konkrētam Fonda komandas biedram.

Ziedotājiem ir iespēja saņemt ikmēneša atskaiti, kas ietver informāciju par Fonda paveikto un par finanšu situāciju.

Lai precizētu ar ziedošanu saistītos jautājumus, varat rakstīt fonda koordinatorei Aija Volkai uz e-pastu aija@tuvuma.lv.

Izvietot reklāmu

Uzņēmumi, mājražotāji un iniciatīvu autori var izvietot reklāmas baneri medija TUVUMĀ mājaslapā.

Jūs varat izmantot šo iespēju, ja Jūsu darbība ir saskaņā ar kristīgajiem principiem un ja Jūs esat atbalstījis Kristīga dzīvesveida izpētes fondu. Šis atbalsts var būt finansiāls (ziedojums atbilstoši Jūsu iespējām) vai arī materiāls (sniedzot Fonda darbībai nepieciešamas lietas vai pakalpojumus).

Materiālais atbalsts Fondam var ietvert, piemēram, datortehniku, skaņu, foto vai video tehniku, programmatūru, mentora (kouča) pakalpojumus Fonda komandas biedriem, uzkodas vai telpas Fonda rīkotiem pasākumiem, tipogrāfijas pakalpojumus, kā arī citas noderīgas lietas vai pakalpojumus.

Lai precizētu ar reklāmas izvietošanu saistītos jautājumus, varat rakstīt uz aija@tuvuma.lv.

 

Iesaistīties komandā

Aicinām Kristīga dzīvesveida izpētes fonda komandā iesaistīties gan skolēnus un studentus, gan arī jaunos un esošos profesionāļus.

Mēs piedāvājam praksi un mentoringu tiem, kuri vēlas iegūt pieredzi vai nostiprināt zināšanas šādās profesijās: žurnālisti, redaktori, sabiedrisko attiecību speciālisti, pasākumu organizatori, grāmatveži, juristi un finanšu piesaistes speciālisti. Arī tad, ja Jūsu izvēlētā profesija šeit nav norādīta, bet ticat iespējai sadarboties, sazinieties ar mums.

Lai pieteiktos, sūtiet savu CV, kā arī prasmju un interešu aprakstu (brīvā formā) uz aija@tuvuma.lv.