Sākums > Sākums > Fonda valde

Augusts Kolms

Valdes priekšsēdētājs Augusts Kolms ir kristīgā medija TUVUMĀ.lv galvenais redaktors kopš 2021. gada janvāra un radio raidījuma “Savienots” vadītājs kopš 2018. gada oktobra. Augusts iesaistās dažādos kristīgos projektos jau no agras bērnības, tostarp Latvijas Radio 1 “Programmas bērniem un jauniešiem” raidījumā “Svētdienas skola” (1997.–2007.), Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes jaunatnes nozarē (2011.–2017.), nodibinājumā “Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Jauniešu centrs” (2014.–2017.), kristīgajā izdevumā “Jēzus Draudzes Dzīve” (2014.–2018.), Taizé Rīga (2014.), Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes padomē (2016.–2018.) Augusts labprāt lasa un klausās, raksta un runā par garīgām un filozofiskām tēmām. Viņam patīk domu dažādība, izaicinoši viedokļi un veselīga diskusija. Augusts ir jurists un savā maģistra darbā pētīja Mozus grāmatu tiesiskos aspektus. Iesvētīts Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā 2010. gadā.

Aļesja Lavrinoviča

Valdes loceklei Aļesjai Lavrinovičai patīk teoloģija un viss, kas saistīts ar Bībeli. Sapnis iemācīties lasīt Jauno Derību grieķiski izvērsās par divu maģistra grādu iegūšanu teoloģijā — Latvijas Universitātē un KU Leuven, Beļģijā. Arī Aļesja ir juriste, un, iespējams, tieši tādēļ viņai patīk teoloģijā izaicināt domāt ārpus pierastām kultūras normām un aizstāvēt tos, kurus aizstāvēt nav pieņemts. Brazīlijas kristietības iedvesmota, viņa uzskata, ka Dievs vienmēr nostājas apspiesto un vajāto pusē. Brīvajā laikā viņa skrituļo, nodarbojos ar kalnu slēpošanu un ceļo.

Krista Papēde

Valdes locekle Krista Papēde ir projektu vadības un finansējuma piesaistes speciāliste. Viņa ir guvusi pieredzi un likusi lietā savas zināšanas gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Ar savām dotībām un darbā gūtajām prasmēm Krista vēlas dot savu ieguldījumu Kristīga dzīvesveida izpētes fonda ilgtspējā un tā rezultatīvā darbībā.