Kristīga dzīvesveida izpētes fonds rīko izglītojošus pasākumus, kā arī veic rūpīgus pētījumus par nozīmīgām tēmām.

 

Pētījumi par kristietību mūsdienās

 

Stambulas konvencijas izpēte trijos aspektos

Stambulas konvencijas izpētei veltītas trīs publikācijas. Pirmajā daļā analizēti fakti un aplūkota pašreizējā situācija saistībā ar vardarbību pret sievietēm, kā arī sniegts ieskats spēkā esošajā Latvijas likumdošanā. Otrajā daļā sniegts ieskats sabiedrības daļas bažās par to, ka konvencija var mainīt sievietes identitāti, ieviest jēdzienus “bioloģiskais dzimums” un “sociālais dzimums,” kā arī neatgriezeniski pārveidot ģimenes modeli. Savukārt trešajā daļā analizēts, kas ir konvencijas nozīmīgākie atbalstītāji un pretinieki un kāda ir viņu rīcības motivācija. Visās trijās publikācijās uzklausīti abu pretējo pušu viedokļi.

 

“Attiecības ar Bībeli”

Pētījums “Attiecības ar Bībeli” veikts, jo attieksme pret Bībeli un tās interpretācija bieži šķeļ kristiešus. Par pamatu tika ņemta aptaujas anketa, ko aizpildīja 383 dažāda vecuma iedzīvotāji no atšķirīgām kristīgajām konfesijām. Pētījuma dalībniekiem tika uzdoti jautājumi gan par vispārējiem Bībeles lasīšanas paradumiem, gan, piemēram, tāds jautājums kā – vai kristiešiem ir bīstami individuāli lasīt Bībeli, nekonsultējoties ar garīdzniekiem? Rezultātā tika iegūti vērtīgi dati par Bībeles nozīmi mūsdienu kristiešu dzīvē.

 

Pētījums par kristiešiem starp 12. Saeimas deputātu kandidātiem

Gatavojoties 12. Saeimas vēlēšanām, tika veikts pētījums par dažādu partiju sarakstos esošajiem kristiešiem – deputātu kandidātiem. Sniegta informācija par deputātiem, kā arī par viņu piederību kristīgām draudzēm.

 

Izglītojoši pasākumi

 

Diskusija “Kas mūs nodrošinās vecumdienās? Uz ko paļausimies – ģimeni, valsti vai Dievu?’’

2018. gada 11. aprīlī Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē notika diskusija “Kas mūs nodrošinās vecumdienās? Uz ko paļausimies – ģimeni, valsti vai Dievu?’’ Tās īpašie viesi bija finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola, Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskaps Vilnis Latgalis un LU Teoloģijas fakultātes docents, mācītājs Juris Cālītis. Pasākumā tika apspriesti jautājumi par garīdznieku atalgojumu, šobrīd strādājošo iedzīvotāju pensijas uzkrāšanu, sociālo nevienlīdzību un citi.

 

Pasākums “Kāpēc Bībele ir uzticama?”

2018. gada 24. martā Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā norisinājās pasākums “Kāpēc Bībele ir uzticama?,” ko vadīja divi erudīti lektori. Jānis Kungs ir Vecās Sv. Ģertrūdes draudzes evaņģēlists, dabaszinātņu maģistrs bioloģijā, kā arī Rīgas Stradiņa Universitātes molekulārās bioloģijas un ģenētikas pasniedzējs. Viņš skaidroja lietas, kurām Bībeles lasīšanā jāpievērš pastiprināta uzmanība (piemēram, izteiksmes līdzekļu un valodas atšķirībām dažādās Bībeles grāmatās). Savukārt Aļesja Lavrinoviča ir viena no TUVUMĀ autorēm, juriste un teoloģe, kas iedziļinājusies Bībeles agrīno rokrakstu pētniecībā jeb teksta kritikā. Viņa stāstīja par manuskriptu atšķirībām un tekstu kritiku.

Pasākuma aktualitāti raksturo tādi kristiešiem svarīgi jautājumi, kā, piemēram – vai daļa no Bībeles stāstiem ir uztverama kā literatūra? Ko nozīmē fundamentālisms un ko nozīmē simbolisms? Kas visiem kristiešiem ir kopīgs pārliecībā par Bībeles uzticamību?

 

Marka drāma un lekcija “Par kādu “mieru virs zemes’’ iestājas Jēzus?’’

2018. gada 24. februārī Rīgas Āgenskalna baptistu draudzes Alfas zālē tika rīkots aizraujošs pasākums no divām daļām. Marka drāma ir dziļi uzrunājoša izrāde, kas balstīta uz Marka evaņģēliju. To iestudēja Latvijas Kristīgās studentu brālības biedri. Savukārt lekciju “Par kādu “mieru virs zemes’’ iestājas Jēzus?’’ vadīja misionāre un viena no TUVUMĀ autorēm Ineta Lansdovne. Viņa vairākus gadus strādājusi kristīgā misijā Dienvidaustrumu Āzijā. Ineta ir pabeigusi miera celšanas un izlīguma studijas Anglijā, un viņas profesionālajā darbībā ir cieši saistīta ar mieru veicinošiem projektiem.

 

Seminārs “Bērni un krīzes. Kā gūt mieru dvēselē?’’

2018. gada 13. janvārī Rīgas Katoļu ģimnāzijas draudzes mājā notika seminārs, kuru vadīja pedagoģe, garīgā padomdevēja un viena no TUVUMĀ autorēm Inese Šteina. Viņa mācīja semināra dalībniekiem, kā sakārtot emocijas, lai atgūtu dvēseles mieru par spīti grūtībām. Uz temata aktualitāti gan pieaugušajiem, gan bērniem norāda biežās saskarsmes krīzes skolās un citviet sabiedrībā. Tomēr ikviens no mums spēj iepriekš piedzīvotās ciešanas pārvērst par vērtīgām garīgām pērlēm.