Izdevumi 2019. gadā, EUR

Ienākumi 2019. gadā, EUR

Uzkrājumi nākotnei, EUR

*Jaunākie finanšu dati 2020.gada 1.janvārī.