Izdevumi, €

Ienākumi, EUR

Uzkrājumi nākotnei, €

*Jaunākie finanšu dati 2018. gada aprīlī.